ראשון-חמישי: 8:00-18:00
שישי: 8:00-12:00
03-5472447, שלוחה 3
טלפון

חוות דעת פיננסיות

כל סוגי חוות הדעת הפיננסיות לבית משפט

המרכז לאקטואריה משפטית - מנצחים בשבילך!

Image

המרכז לאקטואריה משפטית - הבחירה שעושה את ההבדל!

מדוע לבחור בשירותי האקטואריה של המרכז לאקטואריה משפטית?

יעוץ ראשוני חינם
אנו מספקים יעוץ טלפוני חינם, ללא עלות.
מחירים נוחים
לא עובדים עם חברות ביטוח
שביעות רצון מלאה

מיהו אקטואר?

מקצוע האקטואריה

מקצוע האקטואריה בישראל לא הוסדר על ידי המחוקק. יחד עם זאת, בשנת 1946 הוקמה בישראל אגודת האקטוארים ונרשמה כאגודה עותומנית. בשנת 1992 נרשמה האגודה העותומנית כעמותה לפי חוק העמותות תש"מ-1980, בשם "אגודת האקטוארים בישראל".

בשנת 1996 שונו תקנות האגודה על מנת להתאימן לנוסח הבינלאומי, אשר אומץ באותה עת ע"י מרבית אגודות האקטוארים המקבילות בחו"ל. ללא שינוי התקנות, תוך זמן שהוקצב לכך, היתה מוצאת האגודה מחברותה באגודה הבינלאומית. לאור האמור לעיל נדרשה אגודת האקטוארים בישראל, אשר הנה חברה באגודה הבינלאומית, לשנות את הסעיפים הרלבנטיים בתקנותיה ובכללי ההתנהגות כדי שתוכל להמשיך להיות חברה מלאה באגודה הבינלאומית.

האגודה נוסדה ע"י "דור מייסדים" (שמונה אקטוארים) אשר רכשו השכלתם האקטוארית בארצות מוצאם ועלו ארצה בשנים שלפני ואחרי קום המדינה. בשנת 1965 נוספו לאגודה שבעה אקטוארים נוספים. אלו היו אקדמאים אשר נשאו תארים במקצועות רלבטיים, אשר עבדו במשך מספר שנים בהנחיית "דור המייסדים". לאור המחסור באקטוארים ששרר בישראל, הועבר באופן חד פעמי קורס ללימודי אקטואריה באוניברסיטה העברית בירושלים. קורס זה כלל את כל המקצועות הנדרשים לשם עיסוק פעיל באקטואריה וסיימו אותו בהצלחה שלושה עשר בוגרים שהצטרפו כחברים לאגודת האקטוארים.
בשנת 1967, לאחר מלחמת ששת הימים, התקבלו לאגודת האקטוארים חברים נוספים שהגיעו ארצה כעולים חדשים, מתוקף היותם אקטוארים פעילים בארצות מוצאם. קורס נוסף להכשרת אקטוארים נפתח בשנת 1977 באוניברסיטת תל אביב. קורס זה גם הוא כלל את כל המקצועות הנדרשים לשם עיסוק פעיל באקטואריה, וסיימו אותו 23 בוגרים אשר נתקבלו כאקטוארים - חברים מלאים באגודת האקטוארים.

בשנת 1989 נפתח קורס ללימודי אקטואריה באוניברסיטת חיפה. הקורס ללימודי האקטואריה לא כלל את כל המקצועות הנדרשים לעיסוק במקצוע האקטואריה, וכדי להתקבל כחבר מלא באגודת האקטואר, היה על בוגר הקורס, לעמוד בבחינות נוספות ולצבור נסיון מעשי כאקטואר.

הקורס נפתח כאשר אוניברסיטת חיפה התקשרה עם מכון האקטוארים בלונדון ("The Institute Of Actuaries"). מכון האקטוארים בלונדון העניק לאוניברסיטת את הזכות ללמד את המקצועות הדרושים לשם קבלת דיפלומה ב"טכניקות האקטואריה". דיפלומה זו מהווה רק שלב ראשון בדרך לקבלת תואר "חבר במכון האקטוארים הבריטי". באותה עת, על מנת לקבל תואר חבר במכון הבריטי, נדרש מי שסיים בהצלחה את השלב הראשון של לימודי האקטואריה, להוסיף ולהשלים בחינות במקצועות נוספים.

 

 

 

אקטואר ביטוח לאומי

אקטואר ביטוח לאומי הוא אקטואר המתמחה בחישובים אקטואריים, בנושא ניכויי המוסד לביטוח לאומי, כדוגמת השווי המהוון של קצבאות נכות מעבודה, הערך האקטוארי של קצבאות נכות כללית, השווי האקטוארי של קצבאות ניידות ועוד.

 

המרכז לאקטואריה משפטית מתמחה בכתיבת ותקיפת חוות דעת אקטואריות בנושא המוסד לביטוח לאומי.

לקבלת יעוץ אקטוארי חינם מאקטואר ביטוח לאומי

אקטואר גירושין

 

אקטואר גירושין הוא אקטואר העוסק בחישובים אקטוארים, הנדרשים במהלך הליך הגירושין, ובהם: חוות דעת אקטוארית בנושא איזון משאבים בין בני זוג, חוות דעת אקטוארית בנושא הערכת נכסי קריירה ומוניטין אישי, חוות דעת אקטוארית בנושא הערכת גובה דמי מזונות וחובות בגין דמי מזונות.
 
 
המרכז לאקטואריה משפטית מתמחה בכתיבת חוות דעת אקטואריות בתחום הגירושין / המשפחה / דיני משפחה, הנדרשות בעת גירושין של בני זוג - הכל לשביעות רצון מלאה של הצדדים!

 


לקבלת ייעוץ טלפוני חינם מאקטואר גירושין

אקטואר שכר

אקטואר שכר הינו אקטואר המתמחה בביצוע חישובים אקטואריים לצורך הגשת תביעות משפטיות בעילה של הפרשי שכר, מתוקף הסכמי עבודה אישיים ו/או הסכמי עבודה קיבוציים. 

 

האקטואר - ד"ר תמיר לוי - צבר ניסיון אקטוארי רב בביצוע כל סוגי חישובי הפרשי שכר.

לקבלת ייעוץ טלפוני חינם מאקטואר שכר

אקטואר נזיקין

 אקטואר נזיקין עוסק בביצוע חישובים אקטואריים במסגרת תביעות מתוקף דיני הנזיקין. בין החישובים האקטוארים - ניתן למנות הפסדי השתכרות, הפסדים לפי שיטת הידות, פוטנציאל השתכרות, שווי עלויות רכב ועוד מגוון רחב של חישובים אקטואריים.לקבלת ייעוץ טלפוני חינם מאקטואר נזיקין

אקטואר ביטוח

 

מקצוע האקטואריה בישראל לא הוסדר על ידי המחוקק. יחד עם זאת, בשנת 1946 הוקמה בישראל אגודת האקטוארים ונרשמה כאגודה עותומנית. בשנת 1992 נרשמה האגודה העותומנית כעמותה לפי חוק העמותות תש"מ-1980, בשם "אגודת האקטוארים בישראל".

בשנת 1996 שונו תקנות האגודה על מנת להתאימן לנוסח הבינלאומי, אשר אומץ באותה עת ע"י מרבית אגודות האקטוארים המקבילות בחו"ל. ללא שינוי התקנות, תוך זמן שהוקצב לכך, היתה מוצאת האגודה מחברותה באגודה הבינלאומית. לאור האמור לעיל נדרשה אגודת האקטוארים בישראל, אשר הנה חברה באגודה הבינלאומית, לשנות את הסעיפים הרלבנטיים בתקנותיה ובכללי ההתנהגות כדי שתוכל להמשיך להיות חברה מלאה באגודה הבינלאומית.

האגודה נוסדה ע"י "דור מייסדים" (שמונה אקטוארים) אשר רכשו השכלתם האקטוארית בארצות מוצאם ועלו ארצה בשנים שלפני ואחרי קום המדינה. בשנת 1965 נוספו לאגודה שבעה אקטוארים נוספים. אלו היו אקדמאים אשר נשאו תארים במקצועות רלבטיים, אשר עבדו במשך מספר שנים בהנחיית "דור המייסדים". לאור המחסור באקטוארים ששרר בישראל, הועבר באופן חד פעמי קורס ללימודי אקטואריה באוניברסיטה העברית בירושלים. קורס זה כלל את כל המקצועות הנדרשים לשם עיסוק פעיל באקטואריה וסיימו אותו בהצלחה שלושה עשר בוגרים שהצטרפו כחברים לאגודת האקטוארים.
בשנת 1967, לאחר מלחמת ששת הימים, התקבלו לאגודת האקטוארים חברים נוספים שהגיעו ארצה כעולים חדשים, מתוקף היותם אקטוארים פעילים בארצות מוצאם. קורס נוסף להכשרת אקטוארים נפתח בשנת 1977 באוניברסיטת תל אביב. קורס זה גם הוא כלל את כל המקצועות הנדרשים לשם עיסוק פעיל באקטואריה, וסיימו אותו 23 בוגרים אשר נתקבלו כאקטוארים - חברים מלאים באגודת האקטוארים.

בשנת 1989 נפתח קורס ללימודי אקטואריה באוניברסיטת חיפה. הקורס ללימודי האקטואריה לא כלל את כל המקצועות הנדרשים לעיסוק במקצוע האקטואריה, וכדי להתקבל כחבר מלא באגודת האקטואר, היה על בוגר הקורס, לעמוד בבחינות נוספות ולצבור נסיון מעשי כאקטואר.

הקורס נפתח כאשר אוניברסיטת חיפה התקשרה עם מכון האקטוארים בלונדון ("The Institute Of Actuaries"). מכון האקטוארים בלונדון העניק לאוניברסיטת את הזכות ללמד את המקצועות הדרושים לשם קבלת דיפלומה ב"טכניקות האקטואריה". דיפלומה זו מהווה רק שלב ראשון בדרך לקבלת תואר "חבר במכון האקטוארים הבריטי". באותה עת, על מנת לקבל תואר חבר במכון הבריטי, נדרש מי שסיים בהצלחה את השלב הראשון של לימודי האקטואריה, להוסיף ולהשלים בחינות במקצועות נוספים.

 

 

 

אקטואר פנסיה

 

מקצוע האקטואריה בישראל לא הוסדר על ידי המחוקק. יחד עם זאת, בשנת 1946 הוקמה בישראל אגודת האקטוארים ונרשמה כאגודה עותומנית. בשנת 1992 נרשמה האגודה העותומנית כעמותה לפי חוק העמותות תש"מ-1980, בשם "אגודת האקטוארים בישראל".

בשנת 1996 שונו תקנות האגודה על מנת להתאימן לנוסח הבינלאומי, אשר אומץ באותה עת ע"י מרבית אגודות האקטוארים המקבילות בחו"ל. ללא שינוי התקנות, תוך זמן שהוקצב לכך, היתה מוצאת האגודה מחברותה באגודה הבינלאומית. לאור האמור לעיל נדרשה אגודת האקטוארים בישראל, אשר הנה חברה באגודה הבינלאומית, לשנות את הסעיפים הרלבנטיים בתקנותיה ובכללי ההתנהגות כדי שתוכל להמשיך להיות חברה מלאה באגודה הבינלאומית.

האגודה נוסדה ע"י "דור מייסדים" (שמונה אקטוארים) אשר רכשו השכלתם האקטוארית בארצות מוצאם ועלו ארצה בשנים שלפני ואחרי קום המדינה. בשנת 1965 נוספו לאגודה שבעה אקטוארים נוספים. אלו היו אקדמאים אשר נשאו תארים במקצועות רלבטיים, אשר עבדו במשך מספר שנים בהנחיית "דור המייסדים". לאור המחסור באקטוארים ששרר בישראל, הועבר באופן חד פעמי קורס ללימודי אקטואריה באוניברסיטה העברית בירושלים. קורס זה כלל את כל המקצועות הנדרשים לשם עיסוק פעיל באקטואריה וסיימו אותו בהצלחה שלושה עשר בוגרים שהצטרפו כחברים לאגודת האקטוארים.
בשנת 1967, לאחר מלחמת ששת הימים, התקבלו לאגודת האקטוארים חברים נוספים שהגיעו ארצה כעולים חדשים, מתוקף היותם אקטוארים פעילים בארצות מוצאם. קורס נוסף להכשרת אקטוארים נפתח בשנת 1977 באוניברסיטת תל אביב. קורס זה גם הוא כלל את כל המקצועות הנדרשים לשם עיסוק פעיל באקטואריה, וסיימו אותו 23 בוגרים אשר נתקבלו כאקטוארים - חברים מלאים באגודת האקטוארים.

בשנת 1989 נפתח קורס ללימודי אקטואריה באוניברסיטת חיפה. הקורס ללימודי האקטואריה לא כלל את כל המקצועות הנדרשים לעיסוק במקצוע האקטואריה, וכדי להתקבל כחבר מלא באגודת האקטואר, היה על בוגר הקורס, לעמוד בבחינות נוספות ולצבור נסיון מעשי כאקטואר.

הקורס נפתח כאשר אוניברסיטת חיפה התקשרה עם מכון האקטוארים בלונדון ("The Institute Of Actuaries"). מכון האקטוארים בלונדון העניק לאוניברסיטת את הזכות ללמד את המקצועות הדרושים לשם קבלת דיפלומה ב"טכניקות האקטואריה". דיפלומה זו מהווה רק שלב ראשון בדרך לקבלת תואר "חבר במכון האקטוארים הבריטי". באותה עת, על מנת לקבל תואר חבר במכון הבריטי, נדרש מי שסיים בהצלחה את השלב הראשון של לימודי האקטואריה, להוסיף ולהשלים בחינות במקצועות נוספים.

 

 

 

איזכרו את האקטואר - ד"ר תמיר לוי בפסיקה, ורק לטובה!

mam-logo-181.png
רח' הנגר 24, הוד השרון
03-5472447, שלוחה 3


המשרד המוביל בישראל לכתיבת
חוות דעת מומחה לבית משפט

Search